Hướng dẫn kê khai mã số TNCN mới nhất

Bước 1: Download HTKK mới nhất:

https://download.com.vn/download/downloadurl?softwareid=11131

Bước 2: Download Itaxviewer mới nhất để đọc tờ khai (1.6.1)

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar?fbclid=IwAR0q2TVCKhAs9lBkFHLQeFE8eDf46n58DndW-FgSqji-KeOO02jyMQDf8xY

Bước 3: Mở phần mềm HTKK vào mục thuế TNCN

Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai 05-ĐK-TH-TCT

Lưu ý: Với những bạn đang có bản kê khai từ phần mềm cũ, có thể copy thông tin từ file excel cho nhanh, nhưng chú ý là chỗ thẻ căn cước/chứng minh thư thì phải gõ tay lại nhé. Nếu copy chỗ này thì phần mềm báo lỗi.

Bước 4: Xuất khẩu tờ khai dạng XML

Bước 5: Vào trang thuedientu.gdt.gov.vn, đăng nhập vào tài khoản MST-QL

Bước 6: Vào mục “Đăng ký thuế” Chọn mẫu 05 để nộp tờ khai

Lưu ý: Không nộp tờ khai như bình thường vào “Khai thuế” đâu nhé. Sẽ phát sinh lỗi và không thể nộp được

Bước 7: Tra cứu kết quả:

Vào đăng ký thuế -> Tra cứu hồ sơ để tra cứu kết quả